• hostess do obsługi ewentu firmowego w dniu 18-01-2001, w hotelu Magelan w Bronisławowie