• Miejscowość: Warszawa
  • Data: 15-06-2021
Do nowego projektu komediowego poszukiwani są:
🕶👨🏻‍✈️Panowie jako SOP
-wysportowani
-eleganccy
-postawni
💄👩🏻‍✈️ Pani również jako SOP
-kobieta postawna
-wysportowana
WARSZAWA
🎬Daty 28.05, 14.06, 16.06,19.06 do potwierdzenia
Stawka 130 płatne przelewem na konto !
Zgłoszenia imie, nazwisko - kod klienta , numer telefonu oraz aktualne zdjęcie wysyłamy na adres PAULINA@SCENERIA.COM.PL z dopiskiem SOP