• Miejscowość: Warszawa
  • Data: 24-11-2022
U Pana Boga w Królowym Moście
OSTATNI plan w Warszawie
Na plan serialu komediowego poszukujemy eleganckich statystów: kobiet i mężczyzn w wieku 30-70 lat.
16.11. Środa
Warszawa
Pracownicy Sekretariatu Posiedzeń Sejmu
Wynagrodzenie: 90 zł. Płatne na planie.
UWAGA! Wyboru na plan dokonuje reżyser na podstawie przesłanych zdjęć.
Osoby, które były na planie w dniach 24 i 25.10 jako Rząd Tymczasowy nie będą brane pod uwagę, gdyż jest to ten sam czas a różne miejsca.
Zgłoszenia: imię, nazwisko, wiek i aktualne zdjęcie proszę przesłać na adres:
sceneriafilm@gmail.com
Temat: SEJM