W dniach 28-29.07.2007 na terenie łódzkiego Arturówka zbudowana została ogromna wioska historyczna prezentująca kulturę dawną, w tym kulturę naszych przodków – Słowian.

Jej celem było przybliżenie dawnych zwyczajów, strojów i kultury nie tylko polskiej, ale również niemieckiej, rosyjskiej, skandynawskiej i żydowskiej – czyli kultur, które od wieków wspólnie egzystowały i rozwijały się.

Podczas pikniku odbyło się kilka odrębnych inscenizacji historycznych, turnieje wojów, zdobywanie grodu, prezentacje rzemiosł dawnych. Aby przybliżyć wygląd dawnych wiosek został wybudowany wielki, stylizowany, historyczny „Gród Kniaziowy”, zawierający mury obronne wraz z wieżą.

Casting prowadzony przez Centrum Filmowe ATV Film® odwiedził przy okazji wizyty w Arturówka Jan Machulski, który jest w trakcie przygotowywania swojego nowego filmu „Miasto bez policji”